Te vertrekken waar hij naar op zoek was

Pieter Delfosse en Boris Bezemer

2019-2020

 

Vier Leesrichtingen

Terug

A


ik vergat de tijd
hij vergat te vertrekken
hij vergat waar hij naar op zoek was
ik vergat het hem te vragen
wij vergaten dat er buiten een zon op en onder ging

ik beloofde mijn haar niet te knippen boven de wasbak
hij beloofde de deur altijd op een kier te laten
ik beloofde
alles waarvan we geloofden dat het een verschil zou maken

ik geloofde wat vader zei over wilskracht
hij geloofde dat hij in de wintermaanden altijd zo is
ik geloofde dat de kamer gewoon een nieuwe kleur nodig had
wij geloofden dat niets echt verloren gaat

ik verloor de lucht in al zijn woorden
hij verloor zijn eigen gezicht of iets in die woorden
ik verloor de strijd om de kat
wij verloren één voor één al onze verhalen

B
      
      
      verloor
                ik
                de lucht in al zijn woorden
      geloofde
                ik
                wat vader zei over wilskracht
      beloofde
                ik
                mijn haar niet te knippen boven de wasbak
      vergat
                ik
                de tijd
      
      
      
      verloor
                hij
                zijn eigen gezicht of iets in die woorden
      geloofde
                hij
                dat hij in de wintermaanden altijd zo is
      beloofde
                hij
                de deur altijd op een kier te laten
      vergat
      vergat
                hij
                te vertrekken
                hij
                waar hij naar op zoek was
      
      
      
      verloor
                ik
                de strijd om de kat
      geloofde
                ik
                dat de kamer gewoon een nieuwe kleur nodig had
      beloofde  
                ik
      vergat
                ik
                het hem te vragen
      
      
      
      verloren
                wij
                één voor één al onze verhalen
      geloofden
                wij
                dat niets echt verloren gaat
      
                alles waarvan we geloofden dat het een verschil zou maken
      vergaten
                wij
                dat er buiten een zon op en onder ging

C
      
      
                                  één voor één al onze verhalen verloren wij
                                            de strijd om de kat verloor ik
                      zijn eigen gezicht of iets in die woorden verloor hij
                                    de lucht in al zijn woorden verloor ik
      
                                   dat niets echt verloren gaat geloofden wij
                 dat de kamer gewoon een nieuwe kleur nodig had geloofde ik
                       dat hij in de wintermaanden altijd zo is geloofde hij
                                  wat vader zei over wilskracht geloofde ik
      
      alles waarvan we geloofden dat het een verschil zou maken
                                                                beloofde ik
                            de deur altijd op een kier te laten beloofde hij
                      mijn haar niet te knippen boven de wasbak beloofde ik
      
                         dat er buiten een zon op en onder ging vergaten wij
                                              het hem te vragen vergat ik
                                      waar hij naar op zoek was vergat hij
                                                  te vertrekken vergat hij
                                                        de tijd vergat ik

D
      
      
                         dat er buiten een zon op en onder ging
                                                            wij
                                                                vergaten
      alles waarvan we geloofden dat het een verschil zou maken
      
      
                                dat er niets echt verloren gaat
                                                            wij
                                                                geloofden
                                  één voor één al onze verhalen
                                                            wij
                                                                verloren
      
      
      
                                              het hem te vragen
                                                             ik
                                                                vergat
                                                             ik beloofde
                 dat de kamer gewoon een nieuwe kleur nodig had
                                                             ik
                                                                geloofde
                                            de strijd om de kat
                                                                ik
                                                                verloor
      
      
      
                                                  te vertrekken             
                                                            hij
                                      waar hij naar op zoek was
                                                            hij
                                                                vergat
                                                                vergat
                            de deur altijd op een kier te laten
                                                            hij
                                                                beloofde
                       dat hij in de wintermaanden altijd zo is
                                                            hij
                                                                geloofde
                      zijn eigen gezicht of iets in die woorden 
                                                            hij
                                                                verloor
      
      
      
                                                        de tijd 
                                                             ik 
                                                                vergat
                      mijn haar niet te knippen boven de wasbak
                                                             ik
                                                                beloofde
                                  wat vader zei over wilskracht
                                                             ik
                                                                geloofde
                                    de lucht in al zijn woorden
                                                             ik
                                                                verloor